Ja fa més de 10 anys que vam posar en marxa la primera plataforma Moodle en els servidors de la nostra Fundació. Les condicions tecnològiques han evolucionat molt en aquest temps. Malgrat hem anat aplicat actualitzacions i millores a la nostra infraestructura, hem pensat que era el moment d’adoptar solucions basades en màquines virtuals allotjades al “núvol”.

Després de realitzar un estudi exhaustiu de les possibilitats que ofereix el mercat, ens hem decidit per la solució d’Amazon. Esperem que les prestacions i possibilitats d’aquesta implementació serveixin per donar millors serveis a la nostra comunitat formativa.

Des d’ara aultaterapeutica.net es troba a http://campus.aulaterapeutica.net