Gràcies a la col·laboració amb CIDFARMA, iniciem al Perú un nou curs «Farmacovigilancia activa: Detección y manejo de reacciones adversas a los medicamentos» adreçat a professionals de la salut. Gràcies a l’estratègia virtual, tindran accés a la formació prop de 150 participants de tota la geografia del país.

L’objectiu del curs és donar a conèixer els fonaments de la Farmacovigilancia i proporcionar eines per facilitar la detecció, maneig i tractament de pacients amb reaccions adverses. El curs vol transmetre als professionals el paper fonamental de la seva participació en la generació de coneixement sobre la seguretat dels medicaments.

Es tracta de un curs autoaplicat amb resolució de casos i activitats.

Mòduls temàtics:

  • Relació benefici/risc en terapèutica
  • Conceptes de Farmacovigilancia
  • El professional de la salud i la Farmacovigilancia
  • Diagnòstic de reaccion adverses als medicaments
  • Maneig del pacient amb una sospita de reacció adversa produïda per medicaments