En col·laboració amb Unió Consorci i Formació (UCF), iniciem el curs «Prevenció quaternària: accions d’infermeria en l’ús dels medicaments» adreçat al personal d’infermeria de l’Hospital Santa Maria de Lleida.

L’objectiu del curs és incidir i reflexionar sobre el paper del professional d’infermeria en el proces d’avaluació de l’efectivitat i seguretat del tractament farmacològic i sobre com pot contribuir a l’ús saludable dels medicaments.

El professional d’infermeria ha de tenir un paper actiu davant de problemes com la polimedicació, la manca d’efectivitat d’un tractament, l’aparició efectes adversos o la mala adherència per part del pacient.

Mòduls temàtics: * L’anamnesi farmacològica * Reaccions adverses produïdes per medicaments * Seguiment de l’ús dels medicaments * El pacient crònic i polimedicat * Educació al pacient * El paper del professional d’infermeria en l’ús dels medicaments