En col·laboració amb l’Institut Català de la Salut (ICS), iniciem el curs «Seguiment farmacològic del pacient fràgil i polimedicat en infermeria» adreçat al personal d’infermeria de l’ICS.

L’objectiu del curs és reflexionar sobre que és la síndrome del pacient fràgil i quines conseqüències pot tenir. Revisar les eines diagnòstiques de que es disposa. Identificar les situacions de risc associades a ús dels medicaments en el pacient fràgil i polimedicat.

El professional participa en el maneig d’aquest tipus de pacient i per tant, té la possibilitat de col·laborar en la millora de la situació d’aquest problema.

Mòduls temàtics:

  • Què entenem per fragilitat?
  • Diagnòstic del malalt fràgil
  • Polimedicació
  • Revisió de la medicació del pacient