En col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut, comencem a desenvolupar material per a la formació “on-line” i “off-line” de la seva metodologia per al seguiment del consum d’antibiòtics. La iniciativa s’emmarca en el programa global de lluita contra les resistències als fàrmacs antimicrobians.

El contingut de la formació constará de 6 mòduls d’aprenentatge que es volen abordar des d’una estratègia de microaprenentatge.

  1. Introducció
  2. Metodologia
  3. Sistemes de vigilància nacional
  4. Fonts de dades
  5. Recollida de dades
  6. Global Antimicrobial Resistance Surveillance System ( GLASS)