En col·laboració amb Unió Consorci i Formació (UCF), iniciem el curs «Prevenció quaternària: accions d’infermeria en l’ús dels medicaments» adreçat al personal d’infermeria de l’Hospital d’Igualada. Consorci sanitari de l’Anoia.

Mòduls temàtics:

  • L’anamnesi farmacològica
  • Reaccions adverses produïdes per medicaments
  • Seguiment de l’ús dels medicaments
  • El pacient crònic i polimedicat
  • Educació al pacient
  • El paper del professional d’infermeria en l’ús dels medicaments