Hem finalitzat el desenvolupament del curs “Eines de lectura crítica d’estudis científics sobre medicaments” que fa un recorregut per als principals aspectes metodològics que cal contemplar alhora de realitzar la avaluació crítica d’un estudi sobre medicaments, ja sigui perquè es vol estar actualitzat, respondre a una pregunta clínica, o seguir l’evolució d’un tema concret.

L’objectiu principal del curs és oferir les nocions bàsiques per a la correcta interpretació dels resultats de publicacions científiques d’estudis observacionals i analítics sobre medicaments.

Es tracta d’un curs virtual i autoaplicat.

Contingut del curs:

  • Mòdul 1: Perquè la lectura crítica?
  • Mòdul 2: Tipus d’estudis en Farmacoepidemiologia
  • Mòdul 3: Fonaments d’estadística
  • Mòdul 4: Preguntes que cal fer-se davant d’un estudi
  • Mòdul 5: Llegint estudis transversals
  • Mòdul 6: Llegint estudis de cohorts
  • Mòdul 7: Llegint estudis de casos i controls
  • Mòdul 8: Llegint assaigs clínics
  • Mòdul 9: Llegint metanàlisis