Hem visitat les instal·lacions de simulació clínica de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron (HUVH) per avaluar la possibilitat d’utilitzar els recursos disponibles per a la formació en diversos aspectes relacionats amb els medicaments: Anamnèsi farmacològica, detecció d’efectes adversos produïts pels medicaments o diagnòstic d’interaccions farmacològiques.